沁园春·斗酒彘肩

词·曲 古诗词网 200浏览
沁园春·斗酒彘肩原文  

寄辛承旨。时承旨招,不赴。

斗酒彘肩,风雨渡江,岂不快哉!被香山居士,约林和靖,与坡仙老,驾勒吾回。坡谓西湖,正如西子,浓抹淡妆临镜台。二公者,皆掉头不顾,只管衔杯。
白云天竺去来,图画里、峥嵘楼观开。爱东西双涧,纵横水绕;两峰南北,高下云堆。逋曰不然,暗香浮动,争似孤山先探梅。须晴去,访稼轩未晚,且此徘徊。

  沁园春·斗酒彘肩拼音解读  

jì xīn chéng zhǐ 。shí chéng zhǐ zhāo ,bú fù 。

dòu jiǔ zhì jiān ,fēng yǔ dù jiāng ,qǐ bú kuài zāi !bèi xiāng shān jū shì ,yuē lín hé jìng ,yǔ pō xiān lǎo ,jià lè wú huí 。pō wèi xī hú ,zhèng rú xī zǐ ,nóng mò dàn zhuāng lín jìng tái 。èr gōng zhě ,jiē diào tóu bú gù ,zhī guǎn xián bēi 。
bái yún tiān zhú qù lái ,tú huà lǐ 、zhēng róng lóu guān kāi 。ài dōng xī shuāng jiàn ,zòng héng shuǐ rào ;liǎng fēng nán běi ,gāo xià yún duī 。bū yuē bú rán ,àn xiāng fú dòng ,zhēng sì gū shān xiān tàn méi 。xū qíng qù ,fǎng jià xuān wèi wǎn ,qiě cǐ pái huái 。

友情链接: